Børne-psykolog

Rådgivning om børns trivsel og udvikling: 

At børn trives og udvikler sig bedst muligt, er afgørende både nu og i deres videre liv. 

Udfordringer med: 

 • Trivsel: Følelsesmæssigt, socialt, relationelt 
 • Udvikling: Oplever du, at dit barn på et eller flere udviklingsområder ikke udvikler sig som sine jævnaldrende  
 • Skolegang/ dagtilbud: Læringsmæssigt, socialt, adfærdsmæssigt 
 • Hjemme: Højt konfliktniveau, krav-afvisning, indelukkethed/ generthed eller anden adfærd 

er måder, dit barn viser dig, at det har brug for hjælp på. 

Lad os sammen finde de bedste måder, dit barn kan komme til at trives og udvikle sig på. 

Børn gør det rigtige, hvis de kan

Samtaler, terapi og coaching: 

Vores fortællinger er afgørende for måden, vi oplever verden på. 

Måderne vi kan tale sammen på, kan være: 

 • Samtale: Vi taler sammen om det, der er vigtigt for dig at få talt om, for at finde ståsteder og veje at gå i det, som udfordrer. 
 • Coaching: En støttende struktureret samtaleform, hvor vi taler om og udfordre de strategier du bruger i dag overfor måder, der kan være mere hensigtsmæssige for dig fremadrettet.
 • Terapi: I et terapeutisk forløb er der et udviklingsmål/ noget som er svært, som du gerne vil have en dybere forståelse af og som kan løsne op for personlige mønstre, som bøvler for dig. Sammen finder vi måder, som du kan håndtere dit liv og din verden på, som kan virke for dig. Oftere et længere forløb.


Børnepsykologiske undersøgelser: 

En børnepsykologisk undersøgelse kan være struktureret en måde at finde veje at gå, når dit barn er i udfordringer. 

En undersøgelse vil ofte bestå af: 

 • Samtale med forældre: Om barnets styrker og udfordringer som de har udfoldet sig siden fødslen
 • Samtale med barnet: Om dets oplevelser af egne styrker og udfordringer
 • Test: Fx kognitive test, sociale test, screeninger 
 • Konklusion og rapport