PORTOFØLJE

Gertie Hammer Bjørch

Autoriseret psykolog


UDDANNELSE

Master of Public Governance, lederuddannelse

Copenhagen Business School, Frederiksberg: 2015-2020

Supervisions-uddannelse

Dispuk, Snekkersten v. Anne Romer: 2010-11

Autoriseret psykolog

Inpraxis, Hillerød v. Anette Mortensen: 2005 - 2007

PPR Dragør og Tårnby Kommune: 2004-2007

Psykolog

Danmarks Pædagogiske Universitet, Emdrup: 2000-2004

Folkeskolelærer

N. Zahles Seminarium, København: 1996-1998

Aalborg Lærerseminarium, Aalborg: 1994-1996


ERFARING

Teamleder

PPR Køge Kommune, 2013-2022

Psykolog og teamleder

PPR Køge Kommune, 2013-2021

Psykolog, supervisor & projektleder i SATS-puljeprojektet: "Bedre trivsel i klasserne"

PPR Ishøj Kommune, samarbejde m. KL og UVM, 2008-2013

Psykolog

PPR Greve Kommune: 2007 - 2008

PPR Tårnby Kommune: 2004 - 2007

PPR-psykolog, vikariat, PPR Dragør Kommune: 2004

PPR-psykolog, praktik, PPR NV, Københavns Kommune: 2003

Folkeskolelærer

Engstrandskolen Hvidovre Kommune: 1998-2002


ANDEN ERFARING

Dansk psykologforening

Task Force medlem vedr. DP´s PPR-politik: 2021-fortsat

Danmarks Pædagogiske Universitet

Praksisforskningsgruppe medlem om PPR-konference og forskning på PPR-området v. Dorthe Kousholt, Maja Rønn Larsen, Christoffer Granhøj og Anne Morin: 2020-2021

Egen workshop: Om supervision af tværfaglige samarbejdspartnere

Dansk psykologforening, Vingsted-kurset: 2014

Publikation

Den inkluderende PPR-psykolog, Psykolog-Nyt Nr. 16, 2012

Sats-pulje-projekt

2008 -2010

Afholdelse af workshops: Bedre trivsel i klasserne

PPR Herlev, 2011

PPR Amager, 2012

PPR Ringsted, 2013

PPR Herning, 2014


EFTERUDDANNELSE

Masterafhandling

Titel: PPR-polyfonien. V.: Mads Mordhorst, Kommunikation & ledelse

CBS, Frederiksberg: 2020

Argumentation og skriftlig kommunikation

Titel: Undgå katastrofen meningsfuldt? V.: Thomas Basbøll og Christian Frankl

CBS, Frederiksberg: 2019

Det personlige lederskab og dialogisk coaching

Titel: Phrónesis og vi-heden. V.: Ole Fogh Kirkeby og Reinhard Stelter

CBS, Frederiksberg, 2019

Neuropsykologisk testning, bl.a. WPPSI-R

PPR Køge Kommune, v. Nina Madsen Sjö: 2019

WISC V

PPR Kalundborg Kommune, v. Käte From: 2018

Ledelsesretorik

Titel: Valg og meningsskabelse i PPR: V.: Mads Højlyng og Thea Sejr.

CBS, Frederiksberg, 2018

Ledelse opad i offentlige hierarkier

Titel: Legitimitetsledelse opad i PPR. V.: Jacob Vase og Hanne Kristensen.

CBS, Frederiksberg, 2018

Strategisk ledelse i et governanceperspektiv

Titel: Co-produktion i den strategiske ledelse af PPR. V.: Alan Irwin og Thomas Lopdrup-Hjort

CBS, Frederiksberg, 2017

Kommunikation og ledelse

Titel: Teamlederens genvordigheder og muligheder. V.: Niels Åkerstrøm Andersen og Mads Mordhorst.

CBS, Frederiksberg, 2017

Offentlig styring: Ideer og praksis

Titel: PPR imellem styring og selvledelse. V.: Hanne Christensen.

CBS, Frederiksberg, 2017

Det personlige lederskab 

CBS, Frederiksberg, v. Hanne-Dorthe Sørensen: 2016

Ledelsesfagligt grundforløb

CBS, Frederiksberg, v. Hanne-Dorthe Sørensen: 2016

Etik og lovgivning

PPR Ishøj Kommune, v. Svend Hjerrild: 2012

Systemisk narrativ supervisor-uddannelse

Dispuk, Snekkersten, v. Anne Romer: 2010-2011

Supervision af andre faggrupper I og II

Dansk Psykologforening, v. Benedicte Schilling: 2010

Den børnepsykologiske undersøgelse

Børneklinikken, v. Gitte Mondrup: 2009

Mindfulness baseret kognitiv terapi

Kognitiv Center Fyn, v. Peter Andersen: 2007

Konsultative metoder

PPR Tårnby, V. Ane Wermer: 2007

Rorschach I og II

DPU, v. Kim Gabriel Hansen: 2003