Ledelse- og organisationsudvikling

Dit personlige lederskab: 


  • Samtaler om, hvordan du kommer i vej med dit lederskab på den bedste måde som den, du er. 

Ledelses-coaching/ sparring: 


Somme tider kan man som leder have brug for en udenforstående at sparre med. 


  • Sparring: 

I sparring finder vi måder at analysere din organisation og dine udfordringer. 

I fællesskab finder vi veje til at komme hen imod det, du gerne vil med din organisation og din ledelse i organisationen. 


  • Coaching: 

En støttende struktureret samtaleform, hvor vi taler om og udfordrer de strategier du bruger i dag overfor måder, der kan være mere hensigtsmæssige for dig fremadrettet.


Protreptiske dialoger: 


  • Det filosofiske udgangspunkt:  

Frihed er mål for menneskets stræben. Via søgen efter det gode, det sande, det retfærdig og det skønne søger vi i fællesskab efter kernen af vores livslykke. 

I inspiration af:

  • Ole Fogh Kirkeby:
Ole er en dansk filosof og ledelsesteoretiker. I hans mangeårige virke på CBS har jeg mødt ham og hans måder at skabe dialoger på, som jeg er inspireret af i disse måder at skabe ledelsesdialoger på. 


  • Protreptikken:
Protreptik handler om, at vende mennesket mod sig selv i en forening af psykisk og fysisk lykkefølelse. 


  • Translokutionariten: 

Gennem den handling at tale, findes veje i det, der udfordrer dig.  

  • Copenhagen Coaching Center

At få væsentlige samtaler til at lykkes, kræver, at du bliver klar over, hvad du mener, hvad du forstår, hvad du mærker og at dine handlinger og tanker sker, så du bliver til. Dette er filosofien bag CCC´s måde at tage Kirkebys protreptik ind i ledelsessparringen på. Dette gør jeg på samme måde, for at skabe de ståsteder eller den forandring, du som leder har brug for.