Kurser til fagprofessionelle

Supervision: Individuelt eller som kollega-gruppe

At få supervision over en periode på sit arbejde, de udfordringer der er og de ting man bøvler med, kan udvikle dit og dine kollegers person-professionelle kompetenceudvikling. Min supervisor-faglighed er integrativ, men der er stor inspiration fra narrative og systemiske tilgange. 

Workshop: Forældre-samarbejde

Markante, tilbageholdende eller vrede forældre, kan være kilde til store følelsesmæssige krav i hverdagen som fagprofessionel. At øve sig i denne workshop på svære forældresamtaler kan være en struktureret måde, at få greb om samtalerne og samarbejdet med barnets vigtigste voksne: Forældrene.  

Kursus: Mentalisering

Professionelt samspil og relationsarbejde med børn i udfordringer, kan få inspiration fra den mentaliseringsbaserede teori om adfærd og udvikling hos børn. At være professionel i samspil med børn, som er i udfordringer med deres mentalisering kan være en stor opgave, men der er konkret og pædagogisk hjælp at hente i dette kursus.  

STOP MISTRIVSEL NU

Mange professionelle, forældre og større børn har fået øje på, at børn mistrives. De sociale fællesskaber de lever og skal udvikle sig i, har en afgørende betydning for deres trivsel. 

De tilgange, der kan få børn og børnegruppe tilbage i trivsel er mangfoldige. Sommetider er det brug for direkte indsatser i fællesskabet, til specifikke børn, til deres professionelle og/ eller forældre. Vi kan strikke forløbet sammen, så det passer til jeres behov.  

Kursus eller workshop.

Børn med ADHD, autisme, angst og andre børnepsykiatriske diagnoser (og det, der ligner)

Børn, der agerer uroligt, uopmærksomt, utilpasset, asocialt, indadvendt eller på anden måde giver udtryk for, at have særligt brug for hjælp i skole, hjem eller dagtilbud, kan gøre det nødvendigt, at vi voksne omkring dem skaber en udbygget forståelse og særligt tilrettelagt pædagogik omkring, for at de kan trives. Lad os sammen dykke ned i de udfordringer i står med og de muligheder, der er for at skabe god udvikling og trivsel for disse børn og deres voksne. 

Kursus eller workshop. 

Skolefravær

Børn der har helt eller delvist fravær, viser os med deres tilbagetrukkethed, at der er noget i deres liv, der ikke fungerer. Det er en stor og drastisk adfærd, som skal tages alvorligt, når børn og deres voksne kommer ind i udviklingsspiraler, hvor fravær i øjeblikket synes at være den bedste strategi. Fravær, nærvær, tilvær, ængstelighed, relationskompetence og fællesskab går hånd i hånd. Lad os skabe det sammen. 

Kursus, workshop eller forløb om specifikke børn.